top of page
pr 1011-18.jpg

NETWORK

Có hơn 10 năm hoạt động với hơn 50 dự án đã triển khai, chúng tôi đã có mạng lưới liên kết rộng khắp với hơn 10.000 nhà môi giới cũng như 100 đại lý phân phối rộng khắp Việt Nam

Đối tác

zebra
ong & ong
Vietera agents
ez-viz

Dự án triển khai

Một số dự án tiêu biểu chúng tôi đã triển khai trên toàn quốc

ĐƠN VỊ TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN
TRIỂN KHAI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THỰC CHIẾN

bottom of page